Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

OC spedytora

Ubezpieczenie spedytora, przewoźnika krajowego i międzynarodowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnych, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy (odpowiedzialność kontraktowa) o przewóz towarów, zarówno przy użyciu pojazdów własnych, jak i pojazdów podnajętych. . W celu przedstawienia oferty proszę o kontakt z podaniem danych firmy, wysokością potrzebnej sumy gwarancyjnej , sumy ubezpieczenia czy wartości przewożonych towarów z podaniem jakie są to towary oraz określić ilość taboru pojazdów służących do przewozu.

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów