Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

Od kradzieży

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek ruchomy np. podmiotów gospodarczych , firm jak:

  • środki obrotowe (towary, surowce, wyroby gotowe, materiały w przerobie, półfabrykaty, materiały pomocnicze, opakowania,
  • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonania usługi bądź sprzedaży
  • wyposażenie lokali w których prowadzona jest działalność
  • gotówka i inne wartości pieniężne tj. krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, akcje, obligacje, czeki, weksle.

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów