Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

Od żywiołów

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów dla małych i średnich przedsiębiorców może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

  • budynki, budowle i lokale,
  • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
  • wyposażenie sklepów, biur, magazynów, zakładów usługowych np. fryzjer , kosmetyczka .
  • środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania,
  • mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) ,
  • wartości pieniężne,
  • nakłady inwestycyjne,
  • mienie osobiste pracowników i inne

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów