Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

AC

Ubezpieczenie AC  zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie .

Jeśli jesteś właścicielem pojazdu mechanicznego zarejestrowanego i dopuszczonego do ruchu na terenie Polski lub pojazdu wolnobieżnego, który nie podlega rejestracji, a chcesz zabezpieczyć go w pełnym zakresie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, dobrowolne ubezpieczenie Autocasco jest właśnie dla Ciebie.

  • ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz na terytorium pozostałych państw Europy,
  • Formuła all risk dająca najszerszą możliwą ochronę ubezpieczonego pojazdu między innymi od skutków będących następstwem: zderzenia z innym pojazdem, działaniem sił przyrody (np. powódź, huragan, piorun, bezpośrednie działanie opadu atmosferycznego), pożaru, wybuchu, działania czynnika chemicznego i/lub termicznego, uszkodzenia przez osoby trzecie, kradzieży pojazdu i/lub jego wyposażenia i inne które nie są w wyłączeniach OWU.

 

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów