Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

Miniccasco

Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami
  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi
  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
  • działania osób trzecich, np. wandalizmu
  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej
  • kradzieży pojazdu lub jego części

Główne zalety:

  • niska cena – niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia Autocasco
  • proste zasady ubezpieczenia
  • uproszczona i szybka likwidacja szkód

 

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów