Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

Domków letniskowych

Ubezpieczenie domu letniskowego zapewnia ochronę nieruchomości wraz z elementami stałymi i mieniem ruchomym. Przedmiotem ubezpieczenia są:

  • dom letniskowy wraz z towarzyszącą mu zabudową (budynki gospodarcze, ogrodzenie działki, obiekty małej architektury)
  • mienie ruchome znajdujące się w zabudowaniach np. meble, sprzęt zmechanizowany, audiowizualny, turystyczny i sportowy, zapasy gospodarstwa domowego, odzież, narzędzia gospodarcze, drobny inwentarz żywy (zwierzęta i ptactwo domowe)
  • stałe elementy domu letniskowego lub budynku gospodarczego do których zalicza się min. wbudowane meble, drzwi, okna,piece, kominki, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych.

 

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów