Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym chroni Cię przed roszczeniami osób, którym wyrządziłeś szkodę.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Twoja lub osoby, na której rzecz zawrzesz umowę, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego (prywatnego).

Główne zalety:

  • Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z czynnościami życia prywatnego
  • Poczucie bezpieczeństwa, że w przypadku wyrządzenia osobie trzeciej szkody, do której naprawienia jest zobowiązany ubezpieczony, ubezpieczyciel wypłaci osobie trzeciej należne odszkodowanie
  • w zakresie odpowiedzialność za jazdę rowerem
  • odpowiedzialność za posiadane zwierzęta np. psy
  • ochrona wszystkich domowników oraz pomocy domowej

 

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów