Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

O nas

Za priorytet stawiam sobie aby moja firma wyróżniała się na tle pozostałych,  agencji ubezpieczeniowych. Oprócz szerokiej oferty ubezpieczeń i współpracy z wieloma Towarzystwami  Ubezpieczeniowymi posiadamy cechy, które na pewno Państwo docenią podczas naszej współpracy.

Negocjujemy oferty z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi

Wychodzę z założenia że tam gdzie można warto negocjować oferty z towarzystwami ubezpieczeniowymi w ten sposób dążyć do obniżenia składki ,  i jednocześnie nie pomniejszą zakresu ryzyk i ochrony.

Analizujemy i porównujemy oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych

Wyliczone oferty staram się obiektywnie porównać i pokazać ewentualne różnice, tak aby dobrać najkorzystniejszą. Często oferty towarzystw ubezpieczeniowych różnią się zakresem proponowanej ochrony, dlatego wspólnie je ocenimy.

Doradzamy przy wyborze zakresu ubezpieczenia

Aby Państwo nie czuli się bezradnie w wyborze ubezpieczenia, pokażę różnice występujące w zakresie ochrony ubezpieczenia. Doradzę, która oferta jest warta zakupu. Przy tak dużej konkurencji na rynku ubezpieczeniowym, zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie i często potrzebna jest porada.

Wyjaśniamy zawiłości warunków ubezpieczenia

Zapisy Ogólnych Warunków ubezpieczenia są często mało zrozumiałe i zawierają różne wyłączenia. Aby nie doszło do niejasnych sytuacji, postaram się wyjaśnić występujące zawiłości i uświadomić co mogłoby z nich wynikać.

Dbamy o poprawność usług

Po dokonaniu przez Państwa wyboru oferty, wystawiam dla Państwa polisę lub zgłaszam wybrany przez Państwa zakres ubezpieczenia do wskazanych towarzystw ubezpieczeniowych celem wystawienia polisy.  Przy zawieraniu obowiązkowych ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej wypowiadam je terminowo u dotychczasowych ubezpieczycieli.

Administrujemy zawarte polisy

Zbieramy potrzebną dokumentację po zawarciu polis,przesyłam dokumenty sprzedażowe, wystawiam aneksy, cesje, doubezpieczenie itp.Monitorujemy terminy kończących się polis i płatności składek.

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów