Ubezpieczenia dla Ciebie, dla Twojej firmy.

Współpracujemy z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce.

Ubezpieczenie życiowe

Przeznaczone dla klientów indywidualnych i firm.

zalety dla pracodawcy :
• możliwość wliczenia ubezpieczenia w koszty uzyskania przychodu – w przypadku partycypacji pracodawcy
w opłacaniu składek za pracowników
• zniżka w składce – w przypadku ubezpieczenia majątku firmy
• obsługa ubezpieczenia on-line poprzez stronę www
• możliwość zwolnienia z wypłaty odprawy pośmiertnej, jeżeli pracodawca pokrywa składkę z tytułu umowy dotyczącej śmierci pracownika
• opłacanie składek za grupę, na indywidualnie wskazane konto, najpóźniej w 14 dniu okresu,
za który należna jest składka
Korzyści dla ubezpieczonego z zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego
• ochrona ubezpieczeniowa pracownika i jego najbliższych – 24 godziny na dobę
• możliwość ubezpieczenia małżonka lub partnera w zakresie innym niż pracownika
• ubezpieczenie grupowe jest znacznie tańsze niż ubezpieczenie indywidualne na życie
• składka opłacana przez pracodawcę poprzez potrącenie z wynagrodzenia
• świadczenie za pobyt w szpitalu, które można wydać na leczenie lub dowolną potrzebę
• wypłata świadczenia za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim, wypłacona po pobycie w szpitalu (rekonwalescencja)
• świadczenie apteczne, czyli dodatkowe środki na zakup leków lub dowolny cel
• zabezpieczenie płynności finansowej pracownika dla siebie i swojej rodziny
• łatwy i szybki dostęp do portalu internetowego i zgłaszanie roszczeń przez stronę www
• możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji
dla wybranych branż (niestandardowe świadczenie, niespotykane do tej pory na rynku, zabezpieczające

Kontakt

+48 509 000 886

ekalinowska63@gmail.com

Ubezpieczenia Ciechanów

Ewa Kalinowska

ul. Sienkiewicza 14

06-400 Ciechanów